Yazisa, Ukuxhobisa, Qhagamshela

Ukulungiselela Izithuba

Phambi kokuba uthathe inxaxheba kulingo lwezonyango, uya kuba namathuba amaninzi okubuza iqela lolingo lwezonyango imibuzo ukuqinisekisa ukuba ulingo lukulungele. Nangona kunjalo, ngexesha lokuqeshwa, unokunikwa ulwazi oluninzi kwaye kunokuba luncedo ukulungiselela ukuqeshwa kwangaphambili. Kweli phepha, sinikele ngolwazi malunga nokulungiselela ukuqeshwa kwakho esibhedlele kunye noluhlu lwemibuzo onokuyibuza.

Nangona apha sigxile kwizilingo zeklinikhi uninzi lwale ngcebiso lusebenza kulo naluphi na uhlobo lokuqeshwa koogqirha. 

 

Phambi koKutyunjwa 

 • Bhala phantsi nayiphi na imibuzo ongathanda ukuyibuza kwangaphambili kwaye uze nayo kwidinga.
 • Jonga ukuba umhlobo/ilungu losapho lingeza nawe kwidinga. Rhoqo uya kunikwa ulwazi oluninzi ukuze iperi eyongezelelweyo yeendlebe incede.
 • Yiza nepeni kunye nephepha.
 • Yiza noluhlu lwamayeza akho esiqhelo.

 

Ngexesha loNyulo 

 • Bhala phantsi iimpendulo zemibuzo yakho (okanye ufumane umhlobo/ilungu losapho ukuba likwenze oko).
 • Ungakufumanisa kuluncedo ukurekhoda intlanganiso, kunokuba uthathe amanqaku. Buza ugqirha wakho ukuba ungayirekhoda intlanganiso kwifowuni yakho okanye esinye isixhobo.
 • Ungazikhathazi ngokubuza imibuzo elandelayo okanye ukuba zithetha ntoni na, oogqirha balindele oku.
 • Buza ukuba kukho naluphi na ulwazi/iphetshana onokuthi uhambe nalo ukuze ulifunde.

Emva koKutyunjwa 

 • Jonga amanqaku akho. Unokwenza uluhlu lwezinto ezilungileyo kunye nezingalunganga. 
 • Xoxa ngeendlela ozikhethayo nabahlobo kunye nosapho ukuba ukufumanisa kuluncedo.
 • Ulibele ukubuza umbuzo? Yiqaphele phantsi njengoko kuya kubakho amathuba amaninzi okubuza imibuzo phambi kokuba uthathe isigqibo sokuthatha inxaxheba kulingo.
 • Ukuba ufanelekile ukuba uchotshelwe ityala kwaye ufuna ukuqhubeka uya kunikwa ulwazi onokuthi uhambe nalo. Kufuneka ufunde olu lwazi ngononophelo kwaye uqinisekise ukuba uyaluqonda phambi kokuba usayine uxwebhu lwemvume enolwazi.   

imibuzo

Ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukucinga ngemibuzo onokuyibuza. Sihlanganise uluhlu lwemibuzo enokuba luncedo. Unako kwakhona ukukhuphela oku uxwebhu lwamagama ngale mibuzo onokuthi uyilungelelanise, udibanise kwaye uprinte ukuya kwidinga lakho.

 • Zithini iinjongo zetyala?
 • Ziziphi iingenelo zokuthatha inxaxheba kulingo?
 • Yeyiphi imingcipheko yokuthatha inxaxheba kulingo kwaye ingakanani amathuba okuba yenzeke?
 • Zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga zamayeza?
 • Side kangakanani isifundo?
 • Ngaba isifundo sibandakanya i-placebo kwaye oku kuthetha ntoni kum?
 • Luza kunikwa njani unyango kwaye kangaphi?
 • Ngaba kukho naluphi na uvavanyo lokuqala phambi kokuba uqalise ulingo kwaye lubandakanya ntoni?
 • Kuya kuthatha ixesha elingakanani phambi kokuba ndiqalise ityala?
 • Ngaba ndiza kukwazi ukuqhubeka nokuthatha iyeza lam langoku?
 • Zeziphi iimvavanyo endiza kuzifuna ngexesha lophononongo kwaye kangaphi?
 • Ikhona into endingakwaziyo ukuyenza ngelixesha ndisetyatweni?
 • Uphononongo lusekelwe phi?
 • Kuya kufuneka ukuba ndifumaneke kangaphi kwaye kuya kufuneka ndiphumle emsebenzini?
 • Ngubani oza kuxhasa uphando ngemali?
 • Ingaba iindleko zam zokuhamba ziya kuhlawulwa?
 • Ndazi njani ukuba unyango luyasebenza?
 • Kuthekani ukuba isifo sam siqhubela phambili ngexesha lokufunda?
 • Ndingaqhubeka nokuthatha unyango lwakube luphelile uphononongo?
 • Ngubani oza kundixhasa ngalo lonke ixesha lovavanyo?
 • Ndingenza ntoni ukuba ndifuna ukusiyeka isifundo?

"Kula nxibelelwano phakathi kwesigulana neqela kunye nam kunye nentsebenziswano phakathi kokunyamekela umntwana ofikisayo nabazali bakhe kunye nosapho lonke ndiye ndalufumana lunomvuzo ngokwenene."

UGqr Sandra StraussUCL

Joyina incwadana yethu yeendaba yekota ukuze uhlale unolwazi ngophando lwamva nje, iminyhadala kunye nezibonelelo.