Yazisa, Ukuxhobisa, Qhagamshela

Targeting the RB Pathway in Osteosarcoma.

Targeting the RB Pathway in Osteosarcoma.

A recent study has identified a new possible drug target to treat osteosarcoma (OS). Although the research is in its early stages it demonstrates how our understanding of OS is increasing and opening new doors to better treatments. Discovering New Drug Targets One of...
UkuJonga kwiiNdlela zokuPhinda koMhlaza

UkuJonga kwiiNdlela zokuPhinda koMhlaza

Ngaphambili imihlaza yohlobo olufanayo yayidla ngokunyangwa ngendlela efanayo. Nangona kunjalo, ayizizo zonke ii-cancer ezinokuphendula kunyango olufanayo. Ngoku siyaqonda ukuba nomhlaza wohlobo olufanayo unokwahluka kakhulu kwaye udinga amayeza awohlukeneyo. Oku kuqhelekile ngenxa yabo...