Informoni, Fuqizoni, Lidhuni

Kontaktoni

Ju lutemi na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me faqen e internetit ose bazën e të dhënave të provave klinike. Ne nuk japim këshilla mjekësore, por mund t'u japim udhëzime atyre që munden. Përdorni tonën harta interaktive për të kërkuar organizatat lokale ose na kontaktoni direkt në contact@osteosarcomanow.org.

Osteosarkoma Tani është pjesë e Myrovlytis Trust, një organizatë bamirëse mjekësore e dedikuar për sëmundjet e rralla. Nëse jeni një studiues që punon në osteosarkoma, do të donim të dëgjonim nga ju dhe të shihnim se si mund ta mbështesim punën tuaj. Na kontaktoni në contact@myrovlytistrust.org. 

Kliko këtu për të parë Politikën tonë të Komplimenteve dhe Ankesave.

 

"Është ajo lidhja midis pacientit dhe ekipit dhe meje dhe gjithashtu ndërveprimi ndërmjet kujdesit për një adoleshent dhe prindërve të tyre dhe pjesës tjetër të familjes që më dukej vërtet shpërblyese"

Dr Sandra StraussUCL

Bashkohuni me buletinin tonë tremujor për të qëndruar të përditësuar me kërkimet, ngjarjet dhe burimet më të fundit.