Zivisa, Simba, Batanidza

Kugadzirira Zvichaitwa

Usati watora chikamu mukuyedzwa kwekiriniki, uchave nemikana yakawanda yekubvunza mibvunzo yechikwata chekiriniki yekuedza kuona kuti kuyedza kwakakukodzera. Nekudaro, pakugadzwa, unogona kazhinji kupihwa ruzivo rwakawanda uye zvinogona kubatsira kugadzirira kugadzwa pachine nguva. Papeji rino, takupa ruzivo rwekugadzirira nguva yako yekuchipatara uye rondedzero yemibvunzo yaungabvunza.

Kunyangwe pano isu takatarisana nemiedzo yekiriniki yakawanda yeiyi zano inoshanda kune chero mhando yekugadzwa kwachiremba. 

 

Pamberi peKugadzwa 

 • Nyora pasi mibvunzo ipi neipi yaungada kubvunza pachine nguva uye uuye nayo kumusangano.
 • Ona kana shamwari/nhengo yemhuri inogona kuuya kuzosangana newe. Kazhinji iwe uchapihwa ruzivo rwakawanda kuitira kuti imwe nzeve yekuwedzera inogona kubatsira.
 • Huya nechinyoreso nepepa newe.
 • Huya nerondedzero yemishonga yako yaunogara newe.

 

Panguva Yekugadzwa 

 • Nyora pasi mhinduro kumibvunzo yako (kana kuwana shamwari/nhengo yemhuri kuti izviite).
 • Unogona kuona zvichibatsira kurekodha musangano, wozonyora manotsi. Bvunza chiremba wako kana uchikwanisa kurekodha musangano pafoni yako kana imwe mudziyo.
 • Usanetseka nekubvunza mibvunzo yekutevera kana kuti zvinhu zvinorevei, vanachiremba vanotarisira izvi.
 • Bvunza kana paine ruzivo/bepa raunganotora kuti uverenge.

Mushure meKugadzwa 

 • Enda nezvinyorwa zvako. Iwe unogona kutogadzira zvakanakira nezvayakaipira runyoro. 
 • Kurukurai sarudzo dzenyu neshamwari uye nemhuri kana mukaona zvichibatsira.
 • Wakanganwa kubvunza mubvunzo? Zvicherechedze pasi sezvo pachave nemikana yakawanda yekubvunza mibvunzo usati wafunga kutora chikamu mukutongwa.
 • Kana iwe uchikodzera kutongwa uye uchida kuenderera mberi uchapihwa ruzivo rwekuenda newe. Iwe unofanirwa kuverenga ruzivo urwu nemazvo uye wova nechokwadi chekuti warunzwisisa usati wasaina gwaro remvumo.   

Mibvunzo

Dzimwe nguva zvinogona kunetsa kufunga mibvunzo yekubvunza. Takaisa pamwechete rondedzero yemibvunzo ingangove inobatsira. Unogonawo kudhaunirodha izvi gwaro rezwi nemibvunzo iyi yaunokwanisa kugadzirisa, kuwedzera uye kudhinda kuti uende nayo kumusangano wako.

 • Ndezvipi zvinangwa zvekutongwa?
 • Ndezvipi zvakanakira kutora chikamu mukutongwa?
 • Ndedzipi njodzi dzekutora chikamu mukutongwa uye dzine mukana wakadii kuti dziitike?
 • Ndezvipi zvinokonzerwa nemishonga?
 • Chidzidzo chacho chakareba sei?
 • Chidzidzo chacho chinosanganisira placebo uye izvi zvinorevei kwandiri?
 • Kurapa kuchaitwa sei uye kakawanda sei?
 • Pane here bvunzo dzekutanga usati watanga kutongwa uye dzinosanganisirei?
 • Inguva yakadii ndisati ndatanga kutongwa?
 • Ndichakwanisa here kuenderera mberi nekutora mishonga yangu yazvino?
 • Ndedzipi bvunzo dzandichada panguva yechidzidzo uye kakawanda sei?
 • Pane zvandisingakwanise kuita ndiri mukutongwa here?
 • Chidzidzo chacho chakavakirwa papi?
 • Kangani pandichazoda kuwanikwa uye ndichada kumbozorora kubasa?
 • Ndiani achabhadhara chidzidzo ichi?
 • Mari yangu yekufambisa ichabhadharwa here?
 • Ndichaziva sei kana kurapwa kuri kushanda?
 • Zvakadini kana chirwere changu chikakura panguva yekudzidza?
 • Ndinokwanisa here kuenderera mberi nekunwa mushonga kana chidzidzo chapera?
 • Ndiani achanditsigira munguva yese yekutongwa?
 • Chii chandinoita kana ndichida kusiya chidzidzo?

"Kubatana ikoko pakati pemurwere nechikwata neni uyezve kudyidzana kuri pakati pekuchengeta wechidiki nevabereki vavo nemhuri yese ndakaona kune mubairo chaiwo."

Dr Sandra StraussUCL

Joinha tsamba yedu yekota kuti ugare uchifambirana nenguva netsvagiridzo yazvino, zviitiko uye zviwanikwa.