Informuj, wzmacniaj, łącz

Chirurgiczne podejście do kostniakomięsaka z przerzutami do płuc: co poprawia wyniki leczenia pacjentów?

Chirurgiczne podejście do kostniakomięsaka z przerzutami do płuc: co poprawia wyniki leczenia pacjentów?

Na tym blogu przyglądamy się badaniu przeprowadzonemu przez Kuo i wsp., którego wyniki zostaną wykorzystane w trwającym większym badaniu przeprowadzonym w Grupie Onkologii Dziecięcej. Większe badanie ocenia wyniki zabiegów chirurgicznych u pacjentów z kostniakomięsakiem (OS), który rozprzestrzenił się do płuc (NCT05235165/...