Qhia, Txhawb, Txuas

Koom teg nrug

Peb ntseeg siab tias kev sib koom tes yuav tsum yog qhov ua ntej ntawm txhua yam peb ua. Peb xav coj cov neeg mob, cov kws tshawb fawb, cov kws kho mob thiab cov koom haum sarcoma ua ke los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb los qhia cov tswv yim, ua ntej kev tshawb fawb thiab ua ke txhim kho cov txiaj ntsig rau cov neeg mob osteosarcoma.

Osteosarcoma lub koom haum

 

Sarcoma Patient Advocate Global Network

Bardo Foundation

Sarcoma Uk: Cov pob txha thiab cov nqaij mos siab hlub

 

Pob txha Sarcoma Peer Support

Cia siab rau Paola Gonzato

"Nws yog qhov kev sib txuas ntawm tus neeg mob thiab pab pawg thiab kuv tus kheej thiab tseem muaj kev sib cuam tshuam ntawm kev saib xyuas tus tub hluas thiab lawv niam lawv txiv thiab lwm tsev neeg kuv pom muaj txiaj ntsig tiag tiag"

Dr Sandra StraussUCL

Koom nrog peb cov ntawv xov xwm peb lub hlis twg kom nyob twj ywm nrog cov kev tshawb fawb tshiab, cov xwm txheej thiab cov peev txheej.