જાણ કરો, સશક્તિકરણ કરો, કનેક્ટ કરો

ફોસ્ટર વેબસાઇટ - ભંડોળની જાહેરાત

ફોસ્ટર વેબસાઇટ - ભંડોળની જાહેરાત

અમને એ જાહેરાત કરતાં આનંદ થાય છે કે અમે FOSTER કન્સોર્ટિયમ વેબસાઇટની રચના અને જાળવણી માટે ભંડોળ પૂરું પાડ્યું છે. છેલ્લા 30 વર્ષોમાં ઓસ્ટિઓસાર્કોમા સારવાર અથવા અસ્તિત્વમાં થોડો ફેરફાર થયો છે. હવે અમારી પાસે ફોસ્ટર (ફાઇટ...) દ્વારા આને બદલવાની તક છે.
મેટાસ્ટેટિક બોન કેન્સરની સારવાર માટે દવાઓ શોધવી

મેટાસ્ટેટિક બોન કેન્સરની સારવાર માટે દવાઓ શોધવી

ડૉ. તાન્યા હીમને ફેક્ટરમાં તેમનું કાર્ય રજૂ કરવા માટે ટ્રાવેલ ગ્રાન્ટ આપવા બદલ અમને આનંદ થયો. તેણીના અતિથિ બ્લોગ પોસ્ટમાં તેણીના કાર્ય અને પરિબળ વિશે વધુ જાણો. હું એક દાયકાથી વધુ સમયથી બાયોમેડિકલ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક છું. મેં હંમેશા કેન્સરનો અભ્યાસ કર્યો નથી, પરંતુ મેં હંમેશા...
એકસાથે ઓસ્ટિઓસારકોમા ધરાવતા યુવાનો માટે તેને વધુ સારું બનાવવું

એકસાથે ઓસ્ટિઓસારકોમા ધરાવતા યુવાનો માટે તેને વધુ સારું બનાવવું

Osteosarcoma ધરાવતા યુવાનો માટે તેને વધુ સારું બનાવવું એ MIB એજન્ટોનું મિશન છે. દર વર્ષે તેઓ દર્દીઓ, પરિવારો, ડોકટરો અને સંશોધકોને હાડકાના કેન્સરમાં સંશોધનને આગળ વધારવા માટે સાથે લાવે છે. આ જૂનમાં પરિષદ, જેને ફેક્ટર કહેવાય છે, એટલાન્ટામાં યોજાઈ હતી અને...
હાડકાના કેન્સરમાં પ્રોટીન ફેરફારો માટે શિકાર

હાડકાના કેન્સરમાં પ્રોટીન ફેરફારો માટે શિકાર

આ વર્ષની શરૂઆતમાં કેન્સર ઇમ્યુનોથેરાપી (CIMT) ની 20મી વાર્ષિક મીટિંગમાં ડો. વોલ્ફગેંગ પેસ્ટરને તેમનું કાર્ય રજૂ કરવા માટે ટ્રાવેલ ગ્રાન્ટ એનાયત કરતાં અમને આનંદ થયો. તેમના અતિથિ બ્લોગ પોસ્ટમાં તેમના કાર્ય અને CIMT મીટિંગ વિશે વધુ જાણો. મારું નામ ડૉ. વુલ્ફગેંગ પાસ્ટર છે અને હું...
ઑસ્ટિઓસારકોમા ક્લિનિકલ ટ્રાયલ અપડેટ

ઑસ્ટિઓસારકોમા ક્લિનિકલ ટ્રાયલ અપડેટ

દર વર્ષે વિશ્વભરના કેન્સર નિષ્ણાતો ધ અમેરિકન સોસાયટી ઓફ ક્લિનિકલ ઓન્કોલોજી એન્યુઅલ મીટિંગ (ASCO) માટે ભેગા થાય છે. ASCO નો ઉદ્દેશ્ય જ્ઞાન વહેંચવાનો અને કેન્સર સંશોધન પર અપડેટ્સ પ્રદાન કરવાનો છે. સાથે મળીને કામ કરીને અમે નવા કેન્સર વિકસાવવાની આશા રાખીએ છીએ...