اطلاع رسانی، توانمندسازی، اتصال

مشارکت

ما قویاً معتقدیم که همکاری باید در خط مقدم هر کاری باشد. ما می‌خواهیم بیماران، محققان، پزشکان و موسسات خیریه سارکوم را از سرتاسر جهان گرد هم بیاوریم تا ایده‌ها را به اشتراک بگذارند، تحقیقات را پیش ببرند و با هم نتایج را برای کسانی که استئوسارکوما تشخیص داده‌اند، بهبود بخشند.

موسسه استئوسارکوم

 

شبکه جهانی مدافع بیمار سارکوم

بنیاد باردو

Sarcoma Uk: خیریه استخوان و بافت نرم

 

سارکوم استخوانی پشتیبانی همتایان

به پائولا گونزاتو اعتماد کنید

"این ارتباط بین بیمار و تیم و خودم و همچنین تعامل بین مراقبت از یک نوجوان و والدین او و بقیه اعضای خانواده است که من واقعاً برایم مفید بود."

دکتر ساندرا اشتراوسUCL

به خبرنامه فصلنامه ما بپیوندید تا از آخرین تحقیقات، رویدادها و منابع مطلع شوید.