اطلاع رسانی، توانمندسازی، اتصال

وبلاگ تحقیقاتی استئوسارکوم 

به وبلاگ تحقیقات استئوسارکوم خوش آمدید. در اینجا همه آخرین اخبار در مورد استئوسارکوم از جمله نتایج کارآزمایی، اکتشافات علمی و گزارش کنفرانس را خواهید یافت. 

"این ارتباط بین بیمار و تیم و خودم و همچنین تعامل بین مراقبت از یک نوجوان و والدین او و بقیه اعضای خانواده است که من واقعاً برایم مفید بود."

دکتر ساندرا اشتراوسUCL

به خبرنامه فصلنامه ما بپیوندید تا از آخرین تحقیقات، رویدادها و منابع مطلع شوید.