اطلاع رسانی، توانمندسازی، اتصال

آیا درمان استئوسارکوم برای سایر سرطان های استخوان موثر است؟

آیا درمان استئوسارکوم برای سایر سرطان های استخوان موثر است؟

سارکوم بدخیم اولیه نادر استخوان (RMBBS) اصطلاحی برای سرطان های نادر استخوان است و بیش از یک دهم تومورهای استخوانی با رشد سریع را تشکیل نمی دهند. تحقیق در مورد RPMBS ممکن است دشوار باشد زیرا آنها بسیار نادر هستند. این امر توسعه درمان های جدید را کند می کند. RPMBS...